wine4you logo
Přihlásit se Registrovat

Přihlašte se k Vašemu účtu

Username
Heslo *
Pamatovat si mě

Vytvořte si účet

Pole označená hvězdičkou jsou povinná.
Name
Username
Heslo *
Heslo - oveření *
Email *
Email - ověření *
Celkem : 0 Kč 

Vignobles Dubard, Francie

francis-ford-coppola-winery logo

Popis vinařství Vignobles Dubard

Vinařství Vignobles Dubard bylo založeno jako rodinné vinařství roku 1977. Vignobles Dubard v současné době sestává ze čtyř rodinných vinařství, která se rozprostírají na pravém břehu řeky Dordogne v jihozápadní Francii. Oněmi vinohrady jsou Chateau Laulerie, Chateau Les Farcies du Pech, La Croix Romane a Chateau Nardou.

 

Rozhodli jsme se Vám přinést velmi zajímavá vína z vinařství Chateau Laulerie, která potěší nejen svojí kvalitou, ale také cenou, za kterou je možné vína pořídit.

Oblast Bordeaux

Bordeaux

Víno zvané Bordeaux je jakékoli víno pocházející z oblasti Francie, jež se nazývá Bordeaux. Centrem oblasti je město Bordeaux a tato oblast se rozkládá napříč celým regionem Gironde. Celková plocha vinohradů zde činí přes 120.000 hektarů, což z ní dělá největší oblast pěstování vína ve Francii. Průměrně zde každý ročník znamená produkci okolo 700 milionů lahví. Těchto 700 milionů lahví má široký záběr. Velkým množstvím stolních vín počínaje a nejdražšími a nejprestižnějšími víny na světě konče. 89% vín pocházejících z Bordeaux jsou červená vína (v Británii též nazývaná "claret"). Dále se zde objevují sladká bílá vína (největší pozornost si zaslouží Sauternes), suchá bílá a také (ale již v menším množství) rosé a šumivá vína (Crémant de Bordeaux). Víno z Bordeaux je vyráběno více jak 8.500 vinaři nebo vinařstvími (châteaux). Navíc existuje 54 různých pojmenování pro vína pocházející z této oblasti.

Vinná réva byla do zdejšího regionu dovezena Římany v polovině prvního století a byla pěstována, aby kryla místní poptávku. Od té doby zde produkce vína pokračuje.

Ve 12. století šla popularita vín z Bordeaux prudce nahoru. Bylo tomu tak zejména v Anglii a vše začalo sňatkem Jindřicha II Plantageneta a Eleonory Akvitánské. S tímto sňatkem se Akvitánie stala anglickým územím a od té doby šla většina Bordeaux vín na export. V této době byl Graves hlavní vinařskou oblastí v tomto regionu. Graves se zaměřoval především na výrobu "claretů". A tak se claret stal v Anglii prakticky všudypřítomný. Konjunktura exportu byla přerušena Stoletou válkou mezi Francií a Anglií v roce 1337. Když konflikt směřoval v roce 1453 ke svému konci, Francie znovu získala tuto provincii a tak převzala kontrolu nad produkcí zdejšího vína.

V 17. století zde holandští obchodníci v oblasti Médoc za účelem nové výsadby vysušili bažiny. Tento tah měl za následek postupné upadání oblasti Graves z prestižního postavení v regionu Bordeaux. Malbec se dále stal dominantní odrůdou, až dokud nebyl na počátku 19. století nahrazen odrůdou Cabernet Sauvignon.

V roce 1855 se dočkala vinařství (châteaux) v Bordeaux své vlastní klasifikace, která se v podstatě dodržuje dodnes.

V letech 1875-1892 byly téměř všechny vinice v Bordeaux zamořeny Phylloxerou. Vinařský průmysl zdejší oblasti byl zachráněn díky řízkování zdejších odrůd na americké podnože. Všechna vína, která se zde nyní nachází, jsou přímými potomky této rozsáhlé záchranné akce. Není ale na místě tvrzení, že všechna vína v Bordeaux jsou vlastně americká. Jak víme, podnož neovlivňuje tvorbu hroznů.

Hlavním důvodem, proč jsou vína z regionu Bordeaux tak oblíbená, jsou vynikající podmínky pro pěstování vína. Geologické podloží tvoří vápenec, nad nímž je uložena půda s vysokým obsahem tohoto minerálu. Celému území vévodí ústí řeky Gironde a její přítoky Garonne a Dordogne. Všechny tři řeky tak společně zavlažují celou oblast a poskytují tak Bordeaux atlantské klima, známé též pod pojmem oceánské klima.

 

Výše zmíněné řeky rozdělily celý region na následující podoblasti:

"Pravý břeh" se nachází na pravém břehu Dordogne, v severní části regionu v okolí města Libourne.

Entre-deux-mers je francouzský výraz pro "mezi dvěma moři". Je to oblast mezi řekami Dordogne a Garonne a nachází se zhruba uprostřed regionu.

"Levý břeh" je situován na levém břehu řeky Garonne v západní a jižní části regionu a v okolí samotného města Bordeaux. Tato oblast nazvaná Levý břeh má další podoblasti:
- Graves - je oblast proti směru proudu od města Bordeaux.
- Médoc - je oblast po směru proudu od města Bordeaux a rozprostírá se na poloostrov připomínající území mezi Gironde a Atlantikem.

 

V Bordeaux hraje stěžejní roli terroir. Snaha předních vinařů z tohoto kraje spočívá především ve stvoření vína, které dokonale zrcadlí jejich původ. Často je tímto místem původu pouze jediná vinice. Půda je v Bordeaux směsí štěrku, písku a jílu. Ty nejlepší vinohrady jsou situovány na štěrkovitém podloží s dostatkem vláhy. Taková kombinace se nejvíce vyskytuje právě podél řeky Gironde. Jedno staré přísloví, pocházející z Bordeaux, říká: Ten nejlepší vinohrad má výhled na řeku. Je pravdou, že většina vinohradů, pyšnící se takovým výhledem, jsou držiteli zdejší klasifikace.

Oblast Bergerac

Bergerac

Vinařský region Bergerac je oblastí v jihozápadní Francii. Nalézá se v okolí města Bergerac, v provincii Dordogne a sdružuje 93 místních komunit. Jeho hranice víceméně odpovídají územněsprávní jednotce Bergerac. Bergerac se na východě dotýká jiného vinařského regionu, a sice Bordeaux. V Bergeracu obhospodařuje půdu 1.200 vinařů na rozloze přibližně 12.000 hektarů (30,000 akrů). Tato oblast se může pochlubit třinácti Appellations d'origine contrôlées (AOCs) pro svá červená, bílá (suchá, poloslaná a sladká) a rosé vína.

Vinohrady se rozkládají napříč celou jižní částí provincie Dordogne, územněsprávního celku (arrondissement) Bergeracu. Zdejší půda vyniká skvělým zavodňováním, což je zásluhou především řeky Dordogne.

Přibližně patnáct procent AOC vín pocházejících z Bergeracu, se prodá mimo Francii. Zejména pak do Velké Británie, Belgie, Německa a Nizozemí.

Podobně jako v sousedním Bordeaux, sem, do této čerstvě vytvořené územní jednotky Francie – Bergeracois, přišlo vinařství ruku v ruce s římskými dobyvateli. Vína se zde brzy stala dominantním komoditou místního trhu a řeka Dordogne pomohla s expanzí do dalších splavných oblastí. Pád Římské říše způsobil částečný úpadek, a to až do doby, než sem přišli noví dobyvatelé - Vizigóti, známí svou náklonností ke konzumaci vína.

Příjezd Saracénů a následné nájezdy Vikingů zasadily místnímu vinařství několik těžkých ran. Muslimové rozkázali všechnu révu i s kořeny vytrhat a toto, v kombinaci s nebezpečím přicházejícím od severu způsobilo, že obyvatelstvo opustilo svou zemi a tím ustal i jakýkoli obchod.

V oblasti Bergerac se vyráběla vína od třináctého století. Od roku 1254 se dokonce začala vyvážet do Anglie, a to pod zvláštními, ochrannými privilegii, které udělil samotný král Jindřich III. Tyto zvláštní výjimky dávaly Bergeracu právo shromažďovací, zvláštní výměru daní a právo vozit víno na lodích do Bordeaux bez omezení. Již ve čtrnáctém století se v Bergeracu ustanovily přísné standarty týkající se území, na kterém se víno pěstovalo. I přes udělená privilegia si ale v této době Bordeaux udrželo svou dominantní pozici po proudu a při ústí řeky Garonne. A stejně místní dávali přednost svému vínu před barely dovezenými sem z Bergeracu. Tyto barely sem dopravovala nákladní plavidla zvaná "gabarres". Nicméně Parlement of Guyenne udělil v roce 1511 Bergeracu povolení převážet svá vína volně po Atlantském oceánu. V té době už ale kromě toho protestantský Bergerac obchodoval s Holandskem a Skandinávií suchou cestou.

Pojmenování Bergerac pochází zřejmě ze slova "Bragayrac", které je odvozeninou galského výrazu "braca", který označoval výrobce plandavých kalhot, které Galové nosili.

.

Fotogalerie vinařství Vignobles Dubard

Mapa

Vína z vinařství Vignobles Dubard