Víno a daně

Víno jako daňově odpočitatelná položka

Víno, pokud splňuje následující podmínky, lze uplatnit jako daňově odpočitatelnou položku.

Kdy si lze víno odečíst ze základu daně z příjmu:

Víno tiché, tedy jakékoliv víno, které není šumivé a fortifikované (alkoholizované) a je opatřeno obchodní firmou či ochrannou známkou poskytovatele nebo názvem propagovaného zboží či služby a jehož hodnota nepřesáhne 500,-Kč bez DPH, lze odečíst z daňového základu daně z příjmu.
Kdy u vína nemusíte odvádět DPH:

U tichých vín v hodnotě do 500,-Kč bez DPH nevzniká povinnost odvádět DPH.
V případě vín šumivých a fortifikovaných (alkoholizovaných) v hodnotě do 500,-Kč bez DPH se jedná o nedaňové náklady z pohledu daně z příjmu. U těchto vín ale stále nevzniká povinnost odvést DPH v případě, že jsou poskytována "v rámci ekonomické činnosti".
Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty nemusí být takové víno označeno obchodní firmou.
Zdroje:

Zákon č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů
Zákon č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty