Bodegas Ontañón

Vinařství Bodegas Ontañón založila v malé správní oblasti v regionu Rioja před 25 lety rodina Peréz. Na 250 hektarech vinic v oblasti Rioja a dalších 30 hektarech v Ribera del Duero (dva nejprestižnější vinařské regiony z celého Španělska) se v Bodegas Ontaňon dlouhodobě snaží o dosažení co možná nejvyšší úrovně kvality vína vyráběného v souladu s místní staletou vinařskou tradicí.

Hrozny pro výrobu vína pěstují v Bodegas Ontaňón především v kouzelné a těžko přístupné oblasti na úbočí Sierra de Yerga, kde se skvěle daří především odrůdám Tempranillo, Garnacha a Graciano, kterým prospívá především větší nadmořská výška, půda bohatá na minerály a mírné klima silně ovlivňované Středozemním mořem.

 

Oblast Rioja

 

Sklízení vína v oblasti La Rioja sahá až do doby starých Féničanů a Keltoberiánů. Nejstarší  dochovaná písemná zmínka pochází z roku 873. Je jí donátorská listina sepsaná notářem ze San Millán, ve prospěch klášteru San Andrés de Trepeana (Treviana). Tak jako v případě mnohých středomořských zemí, i v oblasti La Rioja, byli mniši hlavními protagonisty a zastánci vinařství. Ve 13. století, Gonzalo de Berceo, kněz z kláštera Suso vSan Millán de la Cogolla (La Rioja) a nejstarší známý španělský básník, zmiňuje místní víno v některých svých dílech.

V roce 1063 se objevuje první zmínka o vinohradnictví v La Rioja,na tak zvané "Carta de población de Longares" (Dopis osadníkům a Longařanům). Král Navarský a Aragonský jako první uznal víno pocházející z Riojy v roce 1102. Roku 1560 si pěstitelé zvolili vlastní symbol, jež měl reprezentoval kvalitu jejich vín. V roce 1635 pak starosta města Logroño zakázal provoz na ulicích přiléhajících k vinným sklípkům, aby vibrace nezhoršovaly kvalitu uskladněných vín. O několik let později, v roce 1650, byl sepsán první dokument ochraňující kvalitu místních vín. Roku 1790proběhlo inaugurační setkání Real Sociedad Económica de Cosecheros de La Rioja (Královské ekonomické společnosti vinařů z Rioja), aby prodiskutovala inovace v konstrukci, zpevnění a zachování silnic, ulic a jiných komunikací používaných k přepravě vína. Společnost byla založena dále za účelem propagace kultivace a obchodu s víny z Riojaa dalších 52. lokalit podílejících se na jejich výrobě.

Luciano Murrietabyl zaškolen v Bordeaux a v roce 1852 pak vytvořil první jemné víno z oblasti Duque de la Victoria.V roce 1892bylo založeno za účelem kontroly kvality centrum pro vinohradnictví a vinařství v obci Haro.Roku 1902 je uveden v platnost Královský dekret Royal Decree určující původ vín z Rioja. Consejo Regulador (Rada pro regulaci) vznikla roku 1926. Záměrem založení této rady pro regulaci bylo vymezení hranic oblastí produkující vína, rozšíření záruk a kontrola užití jména "Rioja". Tato rada dostala právní členění v roce 1945 a konečně byla inaugurována v roce 1953. Roku 1970 byly přijatysměrnice pro Denominación de Origenstejně jako směrnice pro regulační radu. V roce 1991 byla La Rioja oceněna prestižní známkou "Calificada" (Způsobilý), a tím se stala první španělskou Denominación de Origen Calificada (DOCa).

Od roku 2008 zavedla Rada pro regulaci nové logo používané pro všechny lahve vyrobené pod touto designací. Od té doby už tedy lahve z La Rioja nenesou známé označení La Rioja QualifiedDenominationofOrigin, alejako příklad snahy přiblížit se mladším konzumentům, logo se zářivějšími,modernějšími, čistými liniemi. Toto nové logo má také symbolizovat moderní aspekty pěstování vína v La Rioja,bez odklonu od produkce tradičních vín. Lakonicky řečeno, nové logo reprezentující víno Tempranillo, má evokovat “dědictví, tvůrčí schopnosti a energičnost”. Konzumentům byla vína pod touto ochrannou známkou poprvé nabídnuta v říjnu 2008. A sice byly to následující:Joven 2008, Crianza 2006, Reserva 2005 a Gran Reserva 2003.

Vzhledem ke své poloze na jih od Kantaberského pohoří a podél řeky Ebro, La Rioja může plně čerpat z výhod kontinentálního klimatu. Hory pomáhají isolovanosti regionu, což má zmírňující účinek na regionální počasí. Hory též chrání vinice před vichry, které jsou pro jižní Španělsko typické. Tato oblast je také domovinou řeky Oja (Rio Oja), po které je pravděpodobně celá oblastpojmenována. Většina celé oblasti se nachází na náhorní plošině s nadmořskou výškou něco málo nad 460 metrů. Oblast se dále dělí na podoblasti - Rioja Alavesa, Rioja Alta a Rioja Baja. La Rioja Alavesa a la Rioja Alta leží blíže horám a jsou tak nepatrně výše, a tím mají chladnější prostředí. La Rioja Baja na jihovýchodě má naproti tomu teplejší a sušší podnebí.  Roční srážky se pohybují od 300 mm v některých částech Baja až po více jak 510 mmv La Rioja Alta a Alavesa.Mnoho vinohradů v Rioja je soustředěno podél údolí Ebro mezi městy Haro a Alfaro.

Tři základní podoblasti La Rioja jsou Rioja Alavesa, Rioja Alta a Rioja Baja. Každá z těchto podoblastí vyrábí své unikátní víno Rioja. Většina území podléhá označení původ v Rioja, nicméně hranice nejsou určeny s nejvyšší přesností. Rovný pás táhnoucí se po levém břehu řeky Ebro, spočívající v nejjižnější oblasti jménem Álava,podléhá území chráněnému známkou Rioja.Na severozápadní část regionu La Riojauž se ochranná známka původunevztahuje.

Rioja Alta

Se rozkládá na západním cípu území a má vyšší nadmořskou výšku než zbylé dvě podoblasti.Rioja Alta je známa spíše jako producent „klasických“ vín. Vyšší nadmořská výška zapříčiňuje kratší dobu zrání, což následně vede k produkci vína, jež má nezralou ovocnou chuť a je lehké na patře.

Rioja Alavesa

Přestože tato oblast sdílí stejné podnebí jako Alta, Rioja Alavesa produkuje vína plnější s vyšší kyselostí. Vinohrady této oblasti mají nízkou hustotu setby s velkým prostorem mezi řádky. Tento způsob pěstování se používá vzhledem k relativně horší kvalitě půdy, aby jednotlivé rostliny nemusely svádět boj o cennou půdní výživu.

Rioja Baja

Na rozdíl od více kontinentálního klimatu Alta a Alavesa, je RiojaBajaznačně ovlivněna středomořským podnebím.Tento druh podnebí tuto oblast činí nejteplejší a nejsušší ze všech oblastí v Rioja. V letních měsících mohou být sucha i nebezpečná. V 90. letech 20. století bylo zakázáno zavlažování.Typické letní teploty dosahují 35 °C (95 °F). V současné době se mnohé vinohrady vyskytují v sousední oblasti zvanéNavarra a vína z hroznů této oblasti patří k Rioja H. Přes typicky bledou barvu vín z Rioja, jsou vína Bajasytě zbarvena a mohou být vysoce alkoholická. U některých druhů až 18% objemu. Užití těchto vín s typicky nízkou kyselostí a vůní spočívá především v míchání s víny z jiných částí Rioja.

 

Oblast Ribera del Duero

 

Tento region se nachází na náhorní plošiněna severu země a je jedním z jedenácti regionů honosících se názvem'Quality WineRegions‘. Ribera del Duero je kromě toho také autonomní obec podléhající církvi a králi a je počítána kvinařským oblastem rozprostřených podél řeky Duero.

Místní, převážně rovinatý, region je tvořen převážně skalnatou horninou. Za centrum zdejší oblasti je považováno město Aranda de Duero, ačkoli nejvyhlášenější vinohrady obklopují města Peñafiel a Roa de Duero.Zde také zasedá rada zvaná Consejo Regulado, která stanovuje přízviskodenominación.

Ribera del Duero je domovem světově proslulých a vysoce oceňovaných vín Vega Sicilia aTinto Pesquera. Téměř veškerá její produkce se soustředí na červené víno z hroznů Tempranillo.

 

Víno je v tomto regionu pěstováno už tisíce let, ale vinohradnictvív podobě, v které ho známednes my, sem přišlo až ve 12. století spolu s Benediktýny pocházejících z Cluny v Burgundsku ve Francii.Výroba vína Ribera del Duero sahá více jak 2.000 let nazpět do minulosti. Důkazem nám může být 66metrů velká mosaika boha vína Bacchuse, odhalená relativně nedávno v Baños de Valdearados.

 

Vega Sicilia byla založena v západní části Ribera del Duero v roce 1864. Tato ‚bodega‘ (španělský výraz pro vinný sklípek) existovala dlouhou dobu, respektive až do 70. let 20. století, jako možná nejpozoruhodnější španělská produkce vína. Zbytku tohoto regionu ale nebyla věnována téměř žádná pozornost. Produkce ostatních oblastí, zvláště pak východních částí regionu, se scvrkla na produkování obyčejných vín rosé, například odrůdy Garnacha. Změna v tomto přinesl ažAlejandro Fernández tím, žezaložil svou bodegu nazvanouPesquera a počal s produkcí červených vín druhu Tempranillo. Plnější a ovocnější chuť byla asimilována většinou vín z oblasti Rioja, a tyto pak prakticky ovládly celý španělský export. Pesquera byla dobře přijata jak ve Španělsku, tak mezinárodní kritikou. Následně tak v 80. a 90. letech region zaznamenal konjunkturu spojenou se zakládáním mnoha nových bodegas.

 

Značka Denominación de Origen (D.O.) udělená Ribera del Duero byla založena 21. července roku 1982 organizací producentů vína těch pěstitelů, kteří se zajímali o propagaci kvality svých vín a prosazení standardů. Zprávy, že kromě D.O., měla být zavedena ještě vyšší značka Denominación de Origen Calificada (DOCa), které se objevily v roce 2008 se ukázaly jako neopodstatněné a tak D.O. zůstává jedinou a nemá v plánu se jakkoli rozšiřovat.

 

Vína Ribero del Duero se momentálně těší velké popularitě a to především díky pozoruhodnému zájmu zkušených pěstitelů přicházejících sem z jiných regionů.
Ribera del Duero se rozprostírá na rozsáhlé náhorní plošině severně Iberian Peninsula. Pokrývá jižní pláně provincie Burgos, dále pokračuje západně do Valladolid, přes jižní a východní části provincií Segovia a Soria. Jak už napovídá jméno oblasti, rozkládá se v šířce až 35 km a v délce asi 115 km proti proudu řeky Duero, počínaje ve Valladolidu. Region začíná už některými přítoky řeky Duero a dále protíná oblastijako jsou Toro a Ruedau, aby nakonec překlenul známé vinařské oblasti Portugalska, Douro a Porto.

 

Geologicky vzato se tato oblast skládá z třetihorních sedimentů, sestávajících se z čočkovitých vrstev naplaveného nebo jílovitého písku, eventuálně vrstev vápence, karbonů vápence a pevných křídových vrstev.Údolí řeky Duero se formovalo v epoše zvané Miocén a má rovinatý, kamenitý a jemně vlnitý terén.Nadmořská výška této oblasti kolísá mezi 750 a 911 metry nad mořem. Údolím byla vystavěna mezinárodní dálnice N122.

 

Ribera del Dueroje je oblastí s mírným až nízkýmpočtem srážek (450 mm ročně) a je vystavena poměrně extrémním klimatickým podmínkám; dlouhá a suchá léta s teplotou až 40 °C jsou následována tuhými zimami, kdy teploty mohouklesnout až na -18 °C. Kromě toho jsou obvyklé i výkyvy v rámci ročního období samotného. Klimatickou zónu můžeme charakterizovat jako kontinentální a středomořskou s více než 2.400 hodinami slunečního svitu ročně.

Vinice se rozprostírají na přibližně 120 km². Většina z nich leží na území provincie Burgos, z čehož asi 5 km² náleží Valladolidu a 6 km² Sorii.